Про компанію
створено згідно із законодавством України та рішенням Загальних зборів учасників і зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 22.07.2014.
39314440
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Компанія включена до Державного реєстру фінансових установ
відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.08.2014 № 2515 та ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг.
Товариство має ліцензії на діяльність фінансової компанії:
  • факторинг,
  • фінансовий лізинг,
  • надання коштів та банківських металів у кредит.
Строк дії ліцензій: безстрокові.
Запис до ДРФУ про переоформлення ліцензій внесено Національним банком України 11.03.2024р. у зв’язку із переоформленням ліцензії на підставі пункту 32 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та пункту 10 додатку 1 до Постанови НБУ № 199.
Фінансові послуги
Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія:
Надання коштів у кредит
Фінансовий лізинг
Факторинг
Про компанію
39314440
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32 702 000 грн
Cтатутний капітал
Когон Ростислав Еліазарович
Керівник
Компанія не співпрацює з кредитними посередниками та колекторами